Výzva k předkládání projektů v oblasti výzkumu a léčby RS 2018

Nadační fond IMPULS vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v oblasti výzkumu a léčby RS na rok 2018.


Výzvu k předkládání projektů v oblasti výzkumu a léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní vyhlašuje NFI na základě rozhodnutí správní rady. Správní rada nadačního fondu rozhoduje o výběru podpořených projektů. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku patří do výlučné působnosti správní rady Nadačního fondu IMPULS.


Termín výzvy

- žádosti je možné podávat od 15. 6. 2017

Ukončení příjmu žádostí

- 31. 7. 2017

Formální posouzení žádostí a jejich doplnění

- do 31. 10. 2017

Předběžný termín vyhlášení výsledků

- do 30. 11. 2017

Žadatel

- pracoviště zabývající se výlučně léčbou, výzkumem a terapií roztroušené sklerózy mozkomíšní (zejména MS centra), na území České republiky

Forma podpory

- nadační příspěvek

Celková alokace finančních prostředků na výzvu

- 300.000,- Kč

Doba trvání projektu

- není pevně stanovena

Způsob výběru projektů

- upřednostněna bude podpora dlouhodobých projektů a projekty komplexního charakteru, kde cílovou skupinou jsou výlučně pacienti s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Schvalování nadačních příspěvků

- O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadačního fondu. Je oprávněna, na základě vlastního uvážení, i snížit nadační příspěvek oproti požadované částce. V takovém případě musí žadatel prokázat, před uzavřením smlouvy, že zajistí z jiných zdrojů kofinancování nepokryté části záměru.

Způsob podání žádosti

- e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

- poštou (IMPULS, nadační fond, V Malých domech III. 369/5, 147 00 Praha 4)

Dokumenty pro úspěšné zpracování žádosti

- formulář žádosti, životopisy řešitelů, výpis z příslušného rejstříku, relevantní přílohy

Další informace

- Forma žádosti: Formulář ke stažení

Kontakt

Marcela Nováková

Tel.: +420 777 742 583

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.