V této sekci naleznete odborné informace o autoimunitním onemocnění zvaném roztroušená skleróza mozkomíšní. Články představují souhrn aktuálních poznatků o nemoci, její diagnostice, příčinách, příznacích a moderní medikamentózní i rehabilitační léčbě. 

Jako základní příručku o roztroušené skleróze doporučujeme knihu Roztroušená skleróza v praxi z pera přední neuroložky prof. Evy Havrdové a kolektivu autorů, vydané v nakladatelství Galén v roce 2015. Využijí ji zejména pracovníci MS center pro léčbu roztroušené sklerózy, zdravotníci, sestry či ošetřovatelé pečující o nemocné s roztroušenou sklerózou. Publikace slouží jako základ vzdělávacího programu pro specializované RS sestry.

Léčba první linie

Základním pilířem v dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy jsou u nás od 90. let tzv. léky modifikující přirozený průběh choroby (disease-modifying drugs – DMD), a to interferony beta (INF-beta) a glatiramer acetát (GA). 

Více

Léčba druhé linie

Všechny imunomodulační preparáty mají především protizánětlivý účinek. Jejich schopnost ovlivnit přirozený průběh nemoci se tedy týká pouze počátečních stadií choroby. V době přechodu nemoci do fáze sekundární progrese ztrácejí tyto léky svou účinnost. 

Více

Nadějné léky v klinickém testování

U části nemocných se předpokládá účast patogenních protilátek na patogenetickém procesu u roztroušené sklerózy. Logickou cestou léčby je proto likvidace buněk, které mají potenciál vyzrát v buňky vytvářející protilátky (plasmocyty).

Více

Symptomatická léčba roztroušené sklerózy

Příznaky nemoci ovlivňujeme v každém stádiu nemoci, pokud pacienta obtěžují. Je však třeba rozumně zvážit množství užívaných léků, aby jejich účinky nešly proti sobě, nemocného nezatížily a nezhoršily jeho kvalitu života.

Více

Rehabilitace a fyzioterapie

Součástí komplexní léčby roztroušené sklerózy (RS) by měla být i komplexní neurorehabilitace. Rehabilitační léčba má být v ideálním případě zajištěna multidisciplinárním týmem tvořeným odborníky různých specializací. 

Více