FB
ÚvodMS centra > Brno

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny, Brno

Základní informace

Po konstituování Lékařské fakulty v r. 1919 vznikla „Klinika pro choroby duševní a nervové Masarykovy university v Brně“. Roku 1948 se Neurologická klinika osamostatňuje a jejím vedoucím se stává Prof. Popek. Fakticky se však obě disciplíny vymezují jako samostatné obory až v počátku padesátých let. Čtěte dále...

Kontakt

Praktické informace

Do MS Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky (+420 543 182 673, +420 543 182 675) nebo písemně (MS centrum neurologické kliniky FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno 656 91).

Personální obsazení MS Centra

vedoucí

Další informace

Lékaři:

MUDr. Jan Tomčík

Sestry:

Jitka Cont

Ilona Bučková

Naše pracoviště se stává moderním se vznikem pomocných vyšetřovacích metod: v r. 1927 vzniká při klinice likvorologická laboratoř, po II. světové válce se objevuje v r. 1946 první elektroencefalografický (EEG) přístroj firmy RAHM – díky pomoci UNRA. Neuroradiologické diagnostické přístroje umožňují provádění pneumoencefalografií a arteriografií mozkových tepen od r. 1957 (od 70. let CT, od konce 80. let NMR). Další přístrojový park je rozšiřován v r. 1958 o elektromyograf (EMG) firmy DISA. Postupem let se zmnožují a modernizují EEG a EMG přístroje o možnost vyšetření evokovaných potenciálů. Od r. 1995 jsme rozšířili diagnostické spektrum o video – EEG monitorování.

Během posledních let se podařilo pracovnímu týmu posunout naše pracoviště mezi přední v republice i Evropě:

  • Bylo vytvořeno Centrum pro epilepsie, Centrum pro abnormální pohyby a Parkinsonovu nemoc Iktové centrum a MS centrum.
  • V rámci neurofyziologického programu je prováděno celé spektrum neurofyziologických vyšetřovacích metod - některé programy provádíme jako jediní v ČR.
  • Výzkumné aktivity jsou v současnosti podpořeny grantem GAČR „Regulace motoriky a její terapeutické ovlivnění“. Máme zajištěnu finanční podporu z Yamanouchi Foundation pro téma „Localisation of epileptic processes in the brain and their therapeutical affectation“. Realizujeme výzkumný záměr LF MU s názvem „Plasticita řídících systémů CNS a možnosti jejího ovlivnění“.

Aktivity:

  • osobní odborné styky s našimi spolupracovníky ze zahraničí, a to oboustranně prospěšnou kooperací s kolegy ze zemí Evropské unie, ale také USA a Kanady.
  • rozsáhlé publikační aktivita osobními prezentacemi na sjezdech a v odborných časopisech tuzemských i zahraničních. Každý rok vycházejí publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech.

Činnost MS centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice u Sv. Anny byla zahájena 1. 1. 2005.

MaRS 2017 Remus

Dárcovská SMS

Pokud chcete pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, pošlete na tel. číslo 87777 sms ve tvaru:

DMSmezeraIMPULS

Pokud chcete pomáhat pacientům roztroušenou sklerózou po celý rok, pošlete sms ve tvaru:

DMSmezeraROK
mezeraIMPULS

Po dobu 12 měsíců se z čísla Vašeho mobilního telefonu strhává jednou měsíčně finanční částka 30,- Kč. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Darujte platební kartou

Pokud preferujete jiné způsoby platby, například převodem na účet, nebo paysec, prosím iniciujte platbu z našeho profilu na Darujspravne.cz, který nám pomáhá s realizací online a mobilních plateb.

Darujtespravne.cz

Podpořte nás

Pokud byste nám chtěli vyjádřit svou podporu, pošlete nám příspěvek na následující účty u Komerční banky:

běžný účet:
19-2833670227/0100

IBAN:
CZ5 401 000 000
192 833 670 227

 

Kudyznudy.cz

 

Medical Tribune

Vše o roztroušené skleróze

Kdo jsme a co děláme?

Impuls vznikl za účelem podpory projektů zabývajících se zajištěním komplexní a kvalitní léčby, výzkumem a osvětovou činností demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní

CANF