FB
ÚvodMS centra > Brno – Bohunice

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice

Základní informace

Neurologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice se mimo jiné specializuje na roztroušenou sklerózu mozkomíšní, která je předmětem výzkumné činnosti v rámci grantových úloh. Zaměřuje se na její diagnostiku a léčbu z klinického hlediska. Čtěte dále...

Kontakt

Praktické informace

Do MS Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky ( +420 532 232 367) nebo písemně (MS centrum neurologické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, Brno - Bohunice , 625 00).

Personální obsazení MS Centra

sekundární lékaři

vedoucí

sestry

Další informace

Další sestry:

Kateřina Ízdná

Kateřina Havelková

Klinika disponuje špičkově vybavenou laboratoří elektrofyziologickou, sonografickou, elektroencefalografickou a spánkovou, ve kterých pracují přední čeští neurologové. Lůžková část disponuje 52 lůžky, v dobře zařízených 3 lůžkových pokojích. Jednotka intenzivní péče s 5 lůžky zajišťuje péči pro pacienty s akutními cévními mozkovými příhodami a ostatními závažnými akutními stavy, které vyžadují neodkladnou neurointenzivní péči (epilepsie, nervosvalová onemocnění). Iktová  jednotka je integrální součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra neurologické kliniky. Disponuje 8 polohovacími a kompletně monitorovanými lůžky, která jsou umístěna ve 3 boxech. Společně s jednotkou intenzivní péče, standardním oddělením a komplementem nemocnice (laboratoře, radiodiagnostika a další specializovaná pracoviště) zajišťují komplexní diagnostickou, terapeutickou a intenzivní péči (včetně podávání systémové trombolýzy, včasné rehabilitace a logopedické péče) nemocným v akutní fázi cévní mozkové příhody. Zdravotní péči o nemocné zajišťuje kolektiv 33 lékařů, 56 NLZP, 2  logopedů a 2 psychologů.

Činnost specializované ambulanceRS centra FN Brno Bohunice

Nabízí komplexní péči o pacienty s roztroušenou sklerózou - diagnostika  (MRI, likvorová laboratoř, EMG laboratoř, EEG laboratoř), hospitalizace pro indikované pacienty možnost imunomodulační terapie (interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetát) v první volbě, nebo léčba druhé volby (natalizumab, fingolimod apod.), imunosupresivní léčba, dále pak možnost  imunoablační jako i symptomatické léčby. Zázemí klinického psychologa i logopeda.  RS centrum dále nabízí možnost účasti pacientů v mezinárodních klinicky hodnocených výzkumných projektech se zaměřením na  léčbu roztroušené sklerózy.  Lékaři i sestry spolupracují s regionálními sdruženími pacientů např. Roska, spádová oblast -  jihomoravský kraj.

MaRS 2017 Remus

Dárcovská SMS

Pokud chcete pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, pošlete na tel. číslo 87777 sms ve tvaru:

DMSmezeraIMPULS

Pokud chcete pomáhat pacientům roztroušenou sklerózou po celý rok, pošlete sms ve tvaru:

DMSmezeraROK
mezeraIMPULS

Po dobu 12 měsíců se z čísla Vašeho mobilního telefonu strhává jednou měsíčně finanční částka 30,- Kč. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Darujte platební kartou

Pokud preferujete jiné způsoby platby, například převodem na účet, nebo paysec, prosím iniciujte platbu z našeho profilu na Darujspravne.cz, který nám pomáhá s realizací online a mobilních plateb.

Darujtespravne.cz

Podpořte nás

Pokud byste nám chtěli vyjádřit svou podporu, pošlete nám příspěvek na následující účty u Komerční banky:

běžný účet:
19-2833670227/0100

IBAN:
CZ5 401 000 000
192 833 670 227

 

Kudyznudy.cz

 

Medical Tribune

Vše o roztroušené skleróze

Kdo jsme a co děláme?

Impuls vznikl za účelem podpory projektů zabývajících se zajištěním komplexní a kvalitní léčby, výzkumem a osvětovou činností demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní

CANF