FB
ÚvodMS centra > České Budějovice

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici, České Budějovice

Základní informace

Nervové oddělení je zaměřeno na diagnostiku a nechirurgickou léčbu nemocí mozku, míchy, páteře, periferních nervů a svalového aparátu. V převážné většině případů jde o cévní příhody mozkové, onemocnění páteře, epilepsii, nádorová onemocnění a roztroušenou sklerózu mozkomíšní. Čtěte dále...

Kontakt

Praktické informace

Ordinační hodiny: Po - Pá 07:00–15:00

Do ambulance pro demyelinizační onemocnění se mohou pacienti objednávat telefonicky (+420 387 875 822), písemně (Ambulance pro demyelinizační onemocnění Boženy Němcové 54/585, České Budějovice 370 01).

Personální obsazení MS Centra

vedoucí

sekundární lékaři

Další informace

Oddělení zajišťuje akutní i plánovanou péči o pacienty s onemocnění nervového systému z celého jihočeského regionu.

Oddělení má k dispozici 32 standardních a 6 monitorovaných lůžek IMP. JIP o celkové kapacitě 9 lůžek sdílí s interním oddělením.

Dispenzarizace pacientů probíhá ve 4 specializovaných ambulancích pro cévní, demyelinizační, nervosvalová a extra- pyramidová onemocnění.

V akutní ambulanci jsou ošetření pacienti s neodkladnými stavy bez nutnosti objednání.

Oddělení je integrální součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra, úzce spolupracuje s neurochirurgickým oddělením.

Neurologické oddělení je organizačně členěno na dvě části:

Lůžková část

Zde jsou přijímáni nemocní se závažnějšími onemocněními. Jde hlavně o cévní příhody mozkové. Pro život ohrožující stavy je k dispozici jednotka intenzivní péče. Pro nemocné je na oddělení k dispozici rehabilitace, péče psychologa a logopedické pracovnice.

Ambulantní část

Toto oddělení se zabývá následnou péčí o vybrané nemocné s cévní příhodou mozkovou, epilepsií, roztroušenou sklerózou mozkomíšní a s Parkinsonovou nemocí. O dětské pacienty se ambulantně stará dětská neuroložka.

Oddělení má dále specializovanou laboratoř EEG, která je důležitá pro diagnostiku epilepsie a EMG laboratoř, která slouží k diagnostice onemocnění periferních nervů a svalů. Obě tyto laboratoře slouží i pro ambulantní nemocné. Na oddělení se také provádí ultrazvukové vyšetření mozkových tepen ve spolupráci s ultrazvukovou laboratoří interního oddělení.

MaRS 2017 Remus

Dárcovská SMS

Pokud chcete pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, pošlete na tel. číslo 87777 sms ve tvaru:

DMSmezeraIMPULS

Pokud chcete pomáhat pacientům roztroušenou sklerózou po celý rok, pošlete sms ve tvaru:

DMSmezeraROK
mezeraIMPULS

Po dobu 12 měsíců se z čísla Vašeho mobilního telefonu strhává jednou měsíčně finanční částka 30,- Kč. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Darujte platební kartou

Pokud preferujete jiné způsoby platby, například převodem na účet, nebo paysec, prosím iniciujte platbu z našeho profilu na Darujspravne.cz, který nám pomáhá s realizací online a mobilních plateb.

Darujtespravne.cz

Podpořte nás

Pokud byste nám chtěli vyjádřit svou podporu, pošlete nám příspěvek na následující účty u Komerční banky:

běžný účet:
19-2833670227/0100

IBAN:
CZ5 401 000 000
192 833 670 227

 

Kudyznudy.cz

 

Medical Tribune

Vše o roztroušené skleróze

Kdo jsme a co děláme?

Impuls vznikl za účelem podpory projektů zabývajících se zajištěním komplexní a kvalitní léčby, výzkumem a osvětovou činností demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní

CANF