FB
ÚvodMS centra > Praha 5 – Motol

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole, Praha 5 - Motol

Základní informace

Lékaři:

MUDr. Petra Lišková
MUDr. Eva Houžvičková
MUDr. Mgr. Jana Libertínová
MUDr. Eva Hynčicová

Sestry:

Jana Jindrová
Lenka Ondračková

V duchu původního zaměření kliniky prosazované prof. MUDr. F. Hanzalem byla zřízena Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních a zánětlivých onemocnění. Autoimunitní choroby nervového systému, zejména demyelinizační onemocnění a choroby ze skupiny roztroušené sklerózy (RS) představují velmi časté onemocnění a nemocným je trvale věnována značná pozornost. Nejpočetněji jsou na klinice zastoupeni nemocní postižení demyelinizačním onemocněním ze skupiny RS.

Nemocní jsou ve spolupráci s terénními specialisty a obvodními lékaři dlouhodobě sledováni v poradně pro demyelinizační onemocnění. Čtěte dále...

Kontakt

Praktické informace

Do MS Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky (+420 224 436 859) nebo písemně (MS centrum neurologické kliniky FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol 150 06).

Další informace

MS centrum se zařadilo mezi uznávaná pracoviště, zajišťující superkonziliární péči velkému počtu pacientů s roztroušenou sklerózou nejmodernějšími léčebnými postupy. Podílí se i na mezinárodních klinických studiích hodnotících imunomodulační a imunosupresivní léčbu. Klinika pokračuje díky výborně fungující likvorologické laboratoři ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a dalšími pracovišti Univerzity Karlovy ve výzkumu role neurotropních agens (herpetické viry, spirochety, neurotropní agens) v etiopatogenezi zánětlivých, autoimunitních a demyelinizačních onemocnění.

Centrum pro léčbu a diagnostiku demyelinizačních onemocnění zahájilo svou činnost v roce 2000. V současné době je zde sledováno a léčeno více než 1000 pacientů převážně s roztroušenou sklerózou (RS), roční nárůst pacientů je kolem 150. Zároveň zajišťujeme návaznost péče pro pacienty Kliniky dětské neurologie FN v Motole. Pacienti přicházejí do centra s diagnózou již stanovenou, nebo je diferenciálně diagnosticky upřesněna během hospitalizace. Všichni pacienti jsou, za předpokladu splnění indikačních kritérií, léčeni léky prvé nebo druhé linie. Některým jsou nabízeny nové léky v rámci probíhajících klinických studií.

Součástí centra je denní stacionář, kde je podávána intravenózní léčba. Součástí stacionáře je i monitorované lůžko. Všem nemocným léčeným interferony-β je monitorována biologická účinnost léčby stanovením tvorby neutralizačních protilátek vyšetřením mRNA proteinu MxA.Specifické problémy pacientů jsou řešeny ve spolupráci s dalšími pracovišti:

Klinický psycholog FN v Motole - (Ph.Dr. Martin Jung, neurologická klinika)

Urologická klinika FN v Motole - urodynamické vyšetření a léčba sfinkterových poruch

Oční klinika FN v Motole - vyšetření a sledování pacientů se zánětem očního nervu (MUDr. Květoslava Ferrová)

Gynekologicko-porodnická klinika Podolí – sledování v  průběhu gravidity a v šestinedělí, léčba hormonálních poruch (MUDr. Petra Hanulíková)

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN v Motole - zařazení nemocných do rehabilitačních programů jak ambulantních, tak za hospitalizace (prim. MUDr. Martina Kövári)

MaRS 2017 Remus

Dárcovská SMS

Pokud chcete pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, pošlete na tel. číslo 87777 sms ve tvaru:

DMSmezeraIMPULS

Pokud chcete pomáhat pacientům roztroušenou sklerózou po celý rok, pošlete sms ve tvaru:

DMSmezeraROK
mezeraIMPULS

Po dobu 12 měsíců se z čísla Vašeho mobilního telefonu strhává jednou měsíčně finanční částka 30,- Kč. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Darujte platební kartou

Pokud preferujete jiné způsoby platby, například převodem na účet, nebo paysec, prosím iniciujte platbu z našeho profilu na Darujspravne.cz, který nám pomáhá s realizací online a mobilních plateb.

Darujtespravne.cz

Podpořte nás

Pokud byste nám chtěli vyjádřit svou podporu, pošlete nám příspěvek na následující účty u Komerční banky:

běžný účet:
19-2833670227/0100

IBAN:
CZ5 401 000 000
192 833 670 227

 

Kudyznudy.cz

 

Medical Tribune

Vše o roztroušené skleróze

Kdo jsme a co děláme?

Impuls vznikl za účelem podpory projektů zabývajících se zajištěním komplexní a kvalitní léčby, výzkumem a osvětovou činností demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní

CANF