FB
ÚvodVše o nadačním fondu > Financování nadačního...

Financování nadačního fondu a jeho aktivit

Nadační fond Impuls si vytyčil za cíl zajistit nemocným s RS komplexní léčbu na nejvyšší úrovni, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je zajišťována speciálně vyškoleným týmem zdravotníků v důstojném a potřebně vybaveném prostředí. Jeho dalším cílem je informovanost nemocných o nemoci samé, její léčbě a možnostech jak s ní kvalitně žít. Na realizaci tohoto programu je třeba získat nemalé finanční prostředky.

Finanční prostředky související se správou Nadačního fondu Impuls

Doposud byla činnost na chodu fondu dobrovolná. Do budoucnosti bychom rádi náklady související se správou nadačního fondu (poskytování nadačních příspěvků, kontrola jejich vynakládání, propagace, provoz, vedení účetnictví a dokumentace, vydávání výročních zpráv, případné náklady za audit a odměny za výkon funkce člena Správní rady, revizora, popřípadě dozorčí rady) financovali z peněz Nadačního fondu.

Finanční prostředky na vybudování a vybavení centra

Pro vybudování centra zajišťujícího komplexní péči se jako nejvýhodnější jeví prostory Neurologické kliniky v Kateřinské 30, kde sídlí nejrozsáhlejší a metodicky i superkonsiliárně vedoucí MS centrum. V současné době se uvažuje a jedná o rozšíření tohoto centra o sklepní prostory. Na jejich rekonstrukci (včetně zajištění bezbariérového přístupu) a vybavení bude potřeba shromáždit značné finanční prostředky.

Finanční prostředky na zajištění platů specialistů centra

V současné době vyhledáváme specialisty různých oborů medicíny (například psychology, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sociální pracovníky, atd.) zaměřující se na léčbu RS a navazujeme s nimi kontakt za účelem spolupráce a rozvoje komplexní a návazné péče (zatím formou doporučení a odesílání na specializovaná pracoviště). Do budoucnosti bychom rádi zajistili spolupráci tohoto týmu v rámci jednoho centra.

Finanční prostředky na osvětovou činnost

V současnosti pracujeme na tvorbě webových stránek Nadačního fondu Impuls, které budou informovat o aktivitách Nadačního fondu Impuls a o nejnovějších poznatcích v diagnostice a možnostech léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní.

Do budoucnosti plánujeme vydávat bulletin Nadačního fondu Impuls, který by informoval o jeho aktivitách a nejnovějších poznatcích týkajících se RS. V neposlední řadě bychom se chtěli podílet na organizaci seminářů, kurzů a sympózií pro zájemce o problematiku RS.

MaRS 2017 Remus

Dárcovská SMS

Pokud chcete pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, pošlete na tel. číslo 87777 sms ve tvaru:

DMSmezeraIMPULS

Pokud chcete pomáhat pacientům roztroušenou sklerózou po celý rok, pošlete sms ve tvaru:

DMSmezeraROK
mezeraIMPULS

Po dobu 12 měsíců se z čísla Vašeho mobilního telefonu strhává jednou měsíčně finanční částka 30,- Kč. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Darujte platební kartou

Pokud preferujete jiné způsoby platby, například převodem na účet, nebo paysec, prosím iniciujte platbu z našeho profilu na Darujspravne.cz, který nám pomáhá s realizací online a mobilních plateb.

Darujtespravne.cz

Podpořte nás

Pokud byste nám chtěli vyjádřit svou podporu, pošlete nám příspěvek na následující účty u Komerční banky:

běžný účet:
19-2833670227/0100

IBAN:
CZ5 401 000 000
192 833 670 227

 

Kudyznudy.cz

 

Medical Tribune

Vše o roztroušené skleróze

Kdo jsme a co děláme?

Impuls vznikl za účelem podpory projektů zabývajících se zajištěním komplexní a kvalitní léčby, výzkumem a osvětovou činností demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní

CANF