Logo ReMuS, Registr pacientů s roztroušenou sklerózou
Search
Close this search box.

Základní dokumenty registru ReMuS

Výroční zprávy a Zprávy o činnosti

Informovaný souhlas

Základními dokumenty, které definují rozsah a možnosti registru ReMuS jsou Informovaný souhlas a Informace k informovanému souhlasu.

Anglická verze je k dispozici na anglické verzi webu.

Souhlasy etických komisí

Od prvních okamžiků registru ReMuS bylo klíčové vyhovět všem nezbytným etickým parametrům výzkumu. Zájmy pacienta hájí v každé ze zapojených nemocnic speciálně sestavená etická komise. Souhlasná stanoviska všech patnácti komisí naleznete v ZIP archivu.

Roční data z registru ReMuS

Základní data v registru jsou v anonymizované podobě zpracována v centrální databázi na základě dat k poslednímu dni v červnu a prosinci. Souhrnná analýza má formu závěrečné zprávy k uvedenému datu.

Aktuálně zveřejňujeme roční analýzy vždy v květnu při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy.

Newsletter registru ReMuS

Příležitostně Vám budeme zasílat novinky z oblasti výzkumu roztroušené sklerózy a registru ReMuS formou digitálního newsletteru.