Logo ReMuS, Registr pacientů s roztroušenou sklerózou
Search
Close this search box.

Publikace z dat registru ReMuS

Z registru ReMuS vyšlo od jeho založení již mnoho odborných publikací. Výsledky registru ReMuS jsou dále prezentovány na odborných tuzemských i mezinárodních konferencích a informace z registru tak získávají odborníci na každoročním Českém a slovenském neurologickém sjezdu, odborném sympoziu Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny i na řadě dalších odborných setkáních. Výsledky ročního sběru dat jsou tradičně zveřejňovány při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy na jarní tiskové konferenci v Praze.

Pro více informací nahlédněte přímo do sekce O registru.

#20A2DC

Vliv systémů zdravotní péče na klinickou diagnózu a používání léčby modifikující onemocnění u relaps-remitentní roztroušené sklerózy: reálný pohled na pět registrů v Evropě

26. září 2023

Nicholas, R., Rodgers, J., Witts, J., Lerede, A., Friede, T., Hillert, J., Forsberg, L., Glaser, A., Manouchehrinia, A., Ramanujam, R., Spelman, T., Klyve, P., Drahota, J., Horakova, D., Joensen, H., Pontieri, L., Magyari, M., Ellenberger, D., Stahmann, A., Butzkueven, H.,  Van Der Walt, A., Bezlyak, V., Lines C., Middleton, R. (2023). The impact of healthcare systems on the clinical diagnosis and disease-modifying treatment usage in relapse-onset multiple sclerosis: a real-world perspective in five registries across Europe. Therapeutic advances in neurological disorders, 16, 17562864231198963. https://doi.org/10.1177/17562864231198963 PMID: 37771841

#20A2DC

Překonává počáteční vysoce účinná léčba u roztroušené sklerózy strategii postupné eskalace léčby? Srovnání pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou v českém a švédském národním registru roztroušené sklerózy.

12. června 2023

Hrnciarova, T., Drahota, J., Spelman, T., Hillert, J., Lycke, J., Kubala Havrdova, E., Recmanova, E., Adamkova, J., Mares, J., Libertinova, J., Pavelek, Z., Hradilek, P., Ampapa, R., Stetkarova, I., Peterka, M., Martinkova, A., Stourac, P., Grunermelova, M., Vachova, M. Horakova, D. (2023). Does initial high efficacy therapy in multiple sclerosis surpass escalation treatment strategy? A comparison of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis in the Czech and Swedish national multiple sclerosis registries. In Multiple Sclerosis and Related Disorders (Vol. 76, s. 104803). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.msard.2023.104803 PMID: 37329786

The Czech National MS Registry (ReMuS): Data trends in multiple sclerosis patients whose first disease-modifying therapies were initiated from 2013 to 2021

Český národní registr roztroušené sklerózy ReMuS: Trendy dat u pacientů s roztroušenou sklerózou, u nichž byla v letech 2013-2021 zahájena první chorobu modifikující léčba.

28. dubna 2023

Stastna, D., Drahota, J., Lauer, M., Mazouchova, A., Menkyova, I., Adamkova, J., Ampapa, R., Dufek, M., Grunermelova, M., Hradilek, P., Kubala Havrdova, E., Mares, J., Martinkova, A., Pavelek, Z., Peterka, M., Recmanova, E., Rockova, P., Stetkarova, I., Stourac, P. , Vachova, M., Horakova, D. (2023). The Czech National MS Registry (ReMuS): Data trends in multiple sclerosis patients whose first disease-modifying therapies were initiated from 2013 to 2021. In Biomedical Papers. Palacky University Olomouc. https://doi.org/10.5507/bp.2023.015 PMID: 37114703

Je kojení při RS škodlivé, nebo ne? Odpověď na základě reálných dat z Česka

16. června 2023

Hradilek, P., Zapletalova, O., Hanulikova, P., Havrdova, E. K., Woznicova, I., Mazouchova, A., Drahota, J., Lauer, M., Stetkarova, I., Valis, M., Libertinova, J., Stourac, P., Adamkova, J., Ampapa, R., Vachova, M., Dufek, M., Martinková, A., Peterka, M., Recmanova, E., Mares, J. Horakova, D. (2023). Is breastfeeding in MS harmful or not? An answer from real-world Czech data. In Multiple Sclerosis and Related Disorders (Vol. 76, p. 104790). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.msard.2023.104790 PMID: 37348317

Podíl a charakteristiky sekundární progresivní roztroušené sklerózy v pěti evropských registrech s využitím objektivních klasifikátorů

16. února 2023

Forsberg, L., Spelman, T., Klyve, P., Manouchehrinia, A., Ramanujam, R., Mouresan, E., Drahota, J., Horakova, D., Joensen, H., Pontieri, L., Magyari, M., Ellenberger, D., Stahmann, A., Rodgers, J., Witts, J., Middleton, R., Nicholas, R., Bezlyak, V., Adlard, N., Hach, T., Lines, C., Vukusic, S., Soilu-Hänninen, M., van der Walt, A., Butzkueven, H., Iaffldano, P., Trojano, M., Glaser, A., Hillert, J., SPMS Research Collaboration Network (2023). Proportion and characteristics of secondary progressive multiple sclerosis in five European registries using objective classifiers. In Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical (Vol. 9, Issue 1, p. 205521732311535). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/20552173231153557 PMID: 36816812

Být či nebýt očkován: Riziko relapsu RS nebo NMOSD po očkování a infekci COVID-19

2. července 2022

Stastna, D., Menkyova, I., Drahota, J., Hrnciarova, T., Kubala Havrdova, E., Vachova, M., Andelova, M., Kleinova, P., Kovarova, I., Krasulova, E., Preiningerova, J. L., Novakova, I., Novotna, K., Novotna, M., Nytrova, P., Pavlickova, J., Srpova, B., Storey, K., Ticha, V., Tyblova, M., Uher, T., Vodehnalova, K., Horakova, D. (2022). To be or not to be vaccinated: The risk of MS or NMOSD relapse after COVID-19 vaccination and infection. In Multiple Sclerosis and Related Disorders (Vol. 65, p. 104014). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.msard.2022.104014 PMID: 35803085

Abstract MS child

Analýza skupiny dětských pacientů s relabující roztroušenou sklerózou: Údaje z českého národního registru

18. dubna 2022

Vališ, M., Pavelek, Z., Novotný, M., Klímová, B., Šarláková, J., Halúsková, S., Peterka, M., Štětkárová, I., Štourač, P., Mareš, J., Hradílek, P., Ampapa, R., Vachová, M., Recmanová, E., & Meluzínová, E. (2022). Analysis of the Group of Pediatric Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Data From the Czech National Registry. In Frontiers in Neurology (Vol. 13). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fneur.2022.851426 PMID: 35518208

Perorální kladribin v léčbě roztroušené sklerózy – data z celostátního registru ReMuS®

9. prosince 2021

Horáková, D., Vachová, M., Tvaroh, A., Drahota, J., Mazouchová, A., Mareš, J., Woznicová, I., Zimová, D., Libertínová, J., Martinková, A., Recmanová, E., Grunermelová, M., Vališ, M., Adámková, J., Ampapa, R., Benešová, Y., Dufek, M., Peterka, M., & Kubala Havrdová, E. (2021). Oral cladribine in the treatment of multiple sclerosis – data from the national registry ReMuS® registry. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (Vol. 84/117, Issue 6). Care Comm. https://doi.org/10.48095/cccsnn2021555

Is pregnancy in MS patients safe and what is its impact on MS course? Real World evidence of 1533 pregnancies in Czech Republic

Je těhotenství u pacientek s RS bezpečné a jaký má vliv na průběh RS? Reálné poznatky z 1 533 těhotenství v České republice

28. listopadu 2021

Hradilek, P., Meluzinova, E., Zapletalova, O., Hanulikova, P., Horakova, D., Woznicova, I., Pavliska, L., Stetkarova, I., Valis, M., Stourac, P., Adamkova, J., Ampapa, R., Vachova, M., & Mares, J. (2022). Is pregnancy in MS patients safe and what is its impact on MS course? Real World evidence of 1533 pregnancies in Czech Republic. In Multiple Sclerosis and Related Disorders (Vol. 59, p. 103391). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.msard.2021.103391 PMID: 35240415

Roztroušená skleróza, neuromyelitis optica a COVID-19: Pandemický rok v Česku

24. června 2021

Stastna, D., Menkyova, I., Drahota, J., Mazouchova, A., Adamkova, J., Ampapa, R., Grunermelova, M., Peterka, M., Recmanova, E., Rockova, P., Rous, M., Stetkarova, I., Valis, M., Vachova, M., Woznicova, I., & Horakova, D. (2021). Multiple sclerosis, neuromyelitis optica spectrum disorder and COVID-19: A pandemic year in Czechia. In Multiple Sclerosis and Related Disorders (Vol. 54, p. 103104). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.msard.2021.103104 PMID: 34216998

Změna léčby a přerušení léčby v průběhu 20 let ve skupině registrů Big Multiple Sclerosis Data Network​

17. března 2021

Hillert, J., Magyari, M., Soelberg Sørensen, P., Butzkueven, H., Van Der Welt, A., Vukusic, S., Trojano, M., Iaffaldano, P., Pellegrini, F., Hyde, R., Stawiarz, L., Manouchehrinia, A., & Spelman, T. (2021). Treatment Switching and Discontinuation Over 20 Years in the Big Multiple Sclerosis Data Network. In Frontiers in Neurology (Vol. 12). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fneur.2021.647811 PMID: 33815259

Srovnání terapie u pacientů s RS po první demyelinizační příhodě v reálné klinické praxi v České republice: Údaje z národního registru ReMuS

12. ledna 2021

Pavelek, Z., Sobíšek, L., Šarláková, J., Potužník, P., Peterka, M., Štětkárová, I., Štourač, P., Mareš, J., Hradílek, P., Ampapa, R., Grünermelová, M., Vachová, M., Recmanová, E., Angelucci, F., Halúsková, S., & Vališ, M. (2021). Comparison of Therapies in MS Patients After the First Demyelinating Event in Real Clinical Practice in the Czech Republic: Data From the National Registry ReMuS. In Frontiers in Neurology (Vol. 11). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fneur.2020.593527 PMID: 33510704

Jaká data nabízí celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS?

říjen 2020

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Neurologie pro praxi

Registr pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS – význam dat u chronických onemocnění

21. prosince 2019

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Remedia

Zahájení první chorobu modifikující léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice v letech 2013-2016: Údaje z národního registru ReMuS

3. srpna 2019

Horakova, D., Rockova, P., Jircikova, J., Dolezal, T., Vachova, M., Hradilek, P., Valis, M., Sucha, J., Martinkova, A., Ampapa, R., Grunermelova, M., Stetkarova, I., Stourac, P., Mares, J., Dufek, M., Kmetova, E., Adamkova, J., & Hrnciarova, T. (2019). Initiation of first disease-modifying treatment for multiple sclerosis patients in the Czech republic from 2013 to 2016: Data from the national registry ReMuS. In Multiple Sclerosis and Related Disorders (Vol. 35, pp. 196–202). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.msard.2019.08.003 PMID: 31400559

MSARD Glaser Anna 2019

Registry roztroušené sklerózy v Evropě - Aktualizovaný přehled

4. října 2018

Glaser, A., Stahmann, A., Meissner, T., Flachenecker, P., Horáková, D., Zaratin, P., Brichetto, G., Pugliatti, M., Rienhoff, O., Vukusic, S., de Giacomoni, A. C., Battaglia, M. A., Brola, W., Butzkueven, H., Casey, R., Drulovic, J., Eichstädt, K., Hellwig, K., Iaffaldano, P., Ioannidon, E., Kuhle, E., Lycke, K., Magyari, M., Malbaša, T., Middelton, R., Myhr, K. M., Notas, K., Orologas, A., Otero-Romero, S., Pekmezovic, T., Sastre-Garriga, J., Seeldrayers, P., Soilu-Hännien, M., Stawiarz, L., Trojano, M., Zeimssen, T., Hilletr, J., Thalheim, C. (2019). Multiple sclerosis registries in Europe – An updated mapping survey. In Multiple Sclerosis and Related Disorders (Vol. 27, pp. 171–178). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.msard.2018.09.032 PMID: 30384204

Registr pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS – kam jsme se posunuli za pět let existence registru

10. prosince 2018

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Neurologie pro praxi

Srovnání účinnosti subkutánně podávaného interferonu β-1a 44 μg, dimetyl fumarátu a fingolimodu v reálné klinické praxi – multicentrická observační studie

7. června 2018

Pavelek, Z., Sobíšek, L., & Vališ, M. (2017). A comparison of efficacy of subcutaneous interferon β-1a 44 μg, dimethyl fumarate and fingolimod in the real-life clinical practise – a multicenter observational study. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (Vol. 81/114, Issue 4, pp. 457–465). Care Comm. https://doi.org/10.14735/amcsnn2018457

ReMuS – český celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou

listopad 2016

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
 
Multiple Sclerosis NEWS
Newsletter registru ReMuS

Příležitostně Vám budeme zasílat novinky z oblasti výzkumu roztroušené sklerózy a registru ReMuS formou digitálního newsletteru.